Biuro Obsługi Klienta

tel. 87 565 92 00

mail: bok@powiat.suwalski.pl

 

 

Starosta Suwalski

Wicestarosta Suwalski

Przewodniczący Rady

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowo - Budżetowy

Wydział Komunikacji

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

Biuro Rady Powiatu

Biuro Obsługi Klienta

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Audytor Wewnętrzny

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych

samodzielne stanowiska pracy: ds. oświaty i ds. kultury i sportu

 

 

Starosta Suwalski

 

 

 

 

Kowalewski Witold

Starosta                                                                                                                                               pok.110

tel. 87 565 92 03

fax 87 566 47 18

 

 

 

 

Wicestarosta Suwalski

 

 

 

 

Łuniewski Artur

Wicestarosta                                                                                                                                        pok.110

tel. 87 565 92 03

fax 87 566 47 18

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Dziatkowski Marek

Przewodniczący Rady                                                                                                                       pok.126

tel. 87 565 92 07

fax 87 566 47 18

 

 

 

Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

Zwoliński Cezary Grzegorz

Sekretarz Powiatu                                                                                                                             pok.125

tel. 87 565 92 50

fax 87 566 47 18

 

                                                                              

 

Skarbnik Powiatu

 

 

 

 

Kamińska Ewa

Skarbnik Powiatu                                                                                                                                pok.117

tel. 87 565 92 60

fax 87 566 47 18

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Wydział Organizacyjny

 

                                                                                                                                                    

 

 

Zwoliński Cezary Grzegorz

Sekretarz Powiatu                                                                                                                       pok.125

tel. 87 565 92 50

fax 87 566 47 18

 

Nowacka Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 52                                                                                                                           pok.123

fax 87 566 47 18

                                                                                                                                                    

Daniłowicz Izabela

Kierownik Referatu

tel. 87 565 92 51                                                                                                                           pok.124

fax 87 566 47 18

 

Krzyżewska Ewa

Inspektor

tel. 87 565 92 53                                                                                                                           pok.132

fax 87 566 47 18

 

Truszkowski Krzysztof

Inspektor

tel. 87 565 92 55                                                                                                                           pok.133

fax 87 566 47 18

 

Przekop Marian

Inspektor

tel. 87 565 92 55                                                                                                                           pok.133

fax 87 566 47 18

                                                                                                                                                    

Osińska – Ułanowicz Elżbieta

Inspektor

tel. 87 565 92 54                                                                                                                           pok.131

fax 87 566 47 18

 

Sobiech Krzysztof

Inspektor

tel. 87 565 92 54                                                                                                                           pok.131

fax 87 566 47 18

 

Burba Grażyna

Inspektor

tel. 87 565 92 07                                                                                                                           pok.126

fax 87 566 47 18

 

Emert – Żelazko Marta

Podinspektor

tel. 87 565 92 03                                                                                                                           pok.110

fax 87 566 47 18

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kamińska Ewa

Skarbnik Powiatu                                                                                                                        pok.118

tel. 87 565 92 60

fax 87 566 47 18

 

Kalinowska Emilia

Inspektor

tel. 87 565 92 61                                                                                                                           pok.117

fax 87 566 47 18

 

Żukowska Grażyna

Główny Księgowy

tel. 87 565 92 62                                                                                                                           pok.116

fax 87 566 47 18

                                                                                                                                                    

Chalecka Wiesława

Inspektor

tel. 87 565 92 63                                                                                                                           pok.115

fax 87 566 47 18

 

Jaroma Danuta

Inspektor

tel. 87 565 92 64                                                                                                                           KASA

fax 87 566 47 18

 

Orłowska Wioleta

podinspektor

tel. 87 565 92 66                                                                                                                           pok.106

fax 87 566 47 18

 

Lis Agnieszka

Inspektor

tel. 87 565 92 66                                                                                                                            pok.106

fax 87 566 47 18

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Wydział Komunikacji

 

                                                                                                                                                    

 

 

Sawicka Jolanta

Naczelnik Wydziału                                                                                                                     pok. 11

tel. 87 565 92 45

fax 87 565 92 45

 

Taraszkiewicz Artur

Inspektor

tel. 87 565 92 42                                                                                                                           pok. 10

 

Lach Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 42                                                                                                                           pok. 10

                                                                                                                                                    

Grzęda Elżbieta

Inspektor

tel. 87 565 92 40                                                                                                                           pok. 8

 

Stankiewicz – Lauryn Aneta Beata

Inspektor

tel. 87 565 92 40                                                                                                                           pok. 8

 

Rojek Cezary

Inspektor

tel. 87 565 92 40                                                                                                                           pok. 8

fax 87 566 47 18

 

                                                                                                                                                                      

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

                                                                                                                                                    

 

 

Żukowski Stanisław

Naczelnik Wydziału                                                                                                                       pok.119

tel. 87 565 92 90

 

Szlaużys Helena

Inspektor                                                                                                                                         pok.120

tel. 87 565 92 94

 

Matusiewicz Jacek

Inspektor                                                                                                                                          pok.121

tel. 87 565 92 92                                                                                                                     

Sztukowski Zbigniew

Inspektor                                                                                                                                         pok.104

tel. 87 565 92 93

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

                                                                                                                                                    

 

 

Wasilewska Halina

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału                                                                            pok. 23

tel. 87 565 92 20

 

Tumialis Małgorzata

Kierownik PODGiK                                                                                                                       pok. 23

tel. 87 565 92 22                                                                                                                           

 

Malinowski Tomasz

Inspektor                                                                                                                                        pok. 23

tel. 87 565 92 31                                                                                                                         

 

Pietranis Tomasz

Inspektor                                                                                                                                        pok. 21

tel. 87 565 92 23                                                                                                                         

 

Bujnowska Halina

Inspektor                                                                                                                                        pok. 29

tel. 87 565 92 24                                                                                                                         

 

Bilbin Teresa

podinspektor                                                                                                                                 pok. 29

tel. 87 565 92 24                                                                                                                          

 

Podziewska Ewa

Inspektor                                                                                                                                        pok. 29

tel. 87 565 92 24                                                                                                                          

 

Sienkiewicz Magdalena

Inspektor                                                                                                                                        pok. 29

tel. 87 565 92 25                                                                                                                         

 

Poniatowska Edyta

Inspektor                                                                                                                                        pok. 28

tel. 87 565 92 26                                                                                                                         

 

Arciszewska Alina

podinspektor                                                                                                                                 pok. 28

tel. 87 565 92 26                                                                                                                          

 

Pietranis Katarzyna

Inspektor                                                                                                                                        pok. 28

tel. 87 565 92 26                                                                                                                          

 

Otłowski Wojciech

Inspektor                                                                                                                                        pok. 26

tel. 87 565 92 27                                                                                                                         

 

Grajewska Paulina

Inspektor                                                                                                                                        pok. 26

tel. 87 565 92 27                                                                                                                         

 

Stasińska Grażyna

Inspektor                                                                                                                                        pok. 25

tel. 87 565 92 28                                                                                                                         

 

Interewicz - Lewandowska Iwona

Inspektor                                                                                                                                        pok. 25

tel. 87 565 92 28                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

       

Wydział Architektury i Budownictwa

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kujawska Magdalena

Naczelnik Wydziału                                                                                                                              pok. 16

tel. 87 565 92 35

 

Raczkowska Urszula

Podinspektor                                                                                                                                          pok. 15

tel. 87 565 92 34

 

Szydłowska Olga

Inspektor                                                                                                                                                 pok. 14

tel. 87 565 92 33

Pachucka Katarzyna

Podinspektor                                                                                                                                          pok. 13

tel. 87 565 92 30

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

 

                                                                                                                                                    

 

 

Charmuszko Konrad

Naczelnik Wydziału                                                                                                                       pok. 113

tel. 87 565 92 70

 

Grądzka Beata

Inspektor                                                                                                                                          pok. 114

tel. 87 565 92 71

 

Bordzio Beata

Inspektor                                                                                                                                          pok. 109

tel. 87 565 92 72

 

Micał Małgorzata

Inspektor                                                                                                                                          pok. 108

tel. 87 565 92 73

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Biuro Rady Powiatu

 

                                                                                                                                                    

 

 

Szczerbowska Monika

Inspektor                                                                                                                                          pok. 126

tel. 87 565 92 07

 

                                                                                                                                                                      

 

Biuro Obsługi Klienta

 

                                                                                                                                                    

 

 

Makowska Urszula

Inspektor                                                                                                                                         pok. 20

tel. 87 565 92 00

mail: bok@powiat.suwalski.pl

 

Grzędziński Szymon

Inspektor                                                                                                                                         pok. 20

tel. 87 565 92 05

                                                                                                                                                                      

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                                                                                                                                                    

 

 

Dyżurny PCZK

w godz. pracy: 7.30-15.30 - tel. 87 565 92 54; fax 87 565 92 56

lub sekretariat Starosty tel. 87 565 92 03; fax 87 566 47 18;                                                   pok. 131

email: sekretariat@powiat.suwalski.pl                                                                       
po godz. pracy i w dni wolne

tel. kom. 534 235 508; email: pczk@powiat.suwalski.pl

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Audytor Wewnętrzny

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kozakiewicz Sebastian

Inspektor                                                                                                                                             pok. 130

tel. 87 565 92 75

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kuklińska Grażyna

Inspektor                                                                                                                                             pok. 122

tel. 87 565 92 77

 

                                                                                                                                                                      

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

                                                                                                                                                    

 

 

Ułanowicz – Osińska Elżbieta

Inspektor                                                                                                                                             pok. 131

tel. 87 565 92 54

 

                                                                                                                                                                      

 

Inspektor Ochrony Danych

 

                                                                                                                                                    

 

 

Krzyżewska Ewa

Inspektor                                                                                                                                             pok. 132

tel. 87 565 92 53

 

                                                                                                                                                                      

 

Samodzielne stanowiska pracy ds. oświaty i ds. kultury i sportu

 

                                                                                                                                                    

 

 

Micielica Anna

Inspektor                                                                                                                                         pok. 105

tel. 87 565 92 76

 

Cieśluk Barbara

Inspektor                                                                                                                                         pok. 105

tel. 87 565 92 76