Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

14  marca 2019  roku  w Białymstoku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) reprezentowanym przez Janinę Mironowicz – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, a  Powiatem  Suwalskim (Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach) reprezentowanym przez  Kamila Czarniawskiego  –  Dyrektora Powiatowego Urzędu  Pracy w Suwałkach.

Realizację w/w Projektu rozpoczęto w styczniu 2019 roku, w ramach którego są organizowane staże zawodowe, prace interwencyjne oraz będą przyznawane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy.

Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2019 rok. 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 28 >