"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
8 maja 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Starosta Suwalski – Witold Kowalewski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – Kamil Czarniawski uczestniczyli w konferencji regionalnej „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas konferencji wręczone zostały statuetki i dyplomy wyróżnionym powiatowym urzędom pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach wyróżniony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Migracje za efektywną obsługę pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018 roku.     

Osoby, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy otrzymały odznaczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodę Primus in Agendo, czyli pierwszy w działaniu z rąk sekretarza stanu ministerstwa - Krzysztofa Michałkiewicza odebrała była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Teresa Dzienuć.

Nagroda jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddanej postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >