Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dzień Edukacji Narodowej - święto Pedagogów i wszystkich Pracowników Oświaty - to doskonała okazja dla podkreślenia Państwa ogromnych starań na rzecz dobrego wykształcenia i wychowania młodych pokoleń.

Dziękujemy Państwu za rzetelną pracę, wrażliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie i wszelkie działania, które służą dzieciom i młodzieży, przyczyniają się do ich sukcesów, kształtowania postaw, zachowań, zaszczepiają w ich sercach najcenniejsze wartości moralne.

Wszystkim Pracownikom Oświaty składamy serdeczne życzenia pomyślnej realizacji wszystkich planów zawodowych, wielu sukcesów oraz optymizmu i uśmiechu w każdym dniu pracy. Niechaj podejmowany codziennie trud będzie źródłem zawodowej satysfakcji, napawa dumą oraz wzbudza podziw i należny szacunek podopiecznych.


Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 25 >