Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy.
2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2018 rok.
3.  Aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy.
4. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art. 59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1265 z późn.zm.).  
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 28 >