Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

21 lutego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach zorganizował III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skierowany do gimnazjalistów, siódmoklasistów i ósmoklasistów z Suwałk i powiatu suwalskiego.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego i Prezydenta Miasta Suwałk.

Celem konkursu było zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o atrakcjach turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny i tym samym kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży oraz popularyzacja turystyki na Suwalszczyźnie.

Ponadto istotnym celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży pasji krajoznawczej i turystycznej, a przez to kształcenie przyszłej kadry turystycznej w regionie.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 29 osób z 10 szkół z terenu powiatu suwalskiego i Suwałk.

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat historii, przyrody, obyczajów i tradycji oraz ciekawych miejsc Suwalszczyny. Z pewnością informacje, które zdobyli przygotowując się do konkursu, będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy przewodnika turystycznego.

Wyniki konkurencji przedstawiają się następująco:

I miejsce: Igor Barmuta ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, opiekun: Pani Celina Kuczyńska

II miejsce: Weronika Borowska ze Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, opiekun: Pani Elżbieta Makarewicz

III miejsce: Ewelina Bielecka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, opiekun: Pan Tadeusz Sobuniewski

IV miejsce: Zuzanna Zdancewicz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce Tartak, opiekun: Pani Łucja Szyszkowska

V miejsce: Dominika Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnej im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, opiekun: Pani Monika Katarzyna Fałtynowicz

Zwycięzcy finału otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Miejski w Suwałkach, Urząd Gminy w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, PTTK Oddział w Suwałkach, Suwalską Organizację Turystyczną.

Tekst: Anna Romanowska
Zdjęcia: Emma Budzejko

Pozostałe Aktualności

< Strona z 28 >