Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

31 stycznia 2019 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady IV sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych  oraz przedstawił porządek obrad, który na wniosek Radnego Sławomira Małachowskiego został rozszerzony o  punkt pt. „Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach o bieżącym stanie utrzymania dróg powiatowych w związku z sezonem zimowym” i przyjęty przez Radnych jednogłośnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radni zapoznali się z:

1. „Informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach o bieżącym stanie utrzymania dróg powiatowych w związku z sezonem zimowym”,
2. „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku”,

3. „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suwalskiego za lat5a 2016 – 2017”.

W dalszej części realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

1. Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i bezpieczeństwa Obywateli na lata
2019 – 2021,
2. Planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2019 rok,
3. Planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok,
4. Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
5. Planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2019 rok,
6. Zmian w budżecie powiatu na 2019 r.,
7. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 28 >