Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

28 marca 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady V sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych.  

W związku z tragedią jaka wydarzyła się w minionym czasie we wsi Jemieliste w gm. Filipów, gdzie w pożarze domu jednorodzinnego zginęło młode małżeństwo i dwoje dzieci, Radni uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, w punkcie „interpelacje i zapytania radnych – składane w formie pisemnej” zostało złożone na piśmie zapytanie przez Radnego Szczepana Ołdakowskiego.

Treść zapytania udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu, na stronie www.powiat.suwalski.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W dalszej części realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
1. określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. zmian w budżecie powiatu na 2019 r.,

3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >