Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

30 sierpnia 2018 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XL sesji Rady Powiatu w Suwałkach V kadencji.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Pana Grzegorza Mackiewicza, w jego imieniu otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski, który powitał przybyłych gości i radnych  oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Radni przyjęli także sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w obradach sesji był m.in. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach Pan Stanisław Stankiewicz, oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach Pan Wiesław Anielak. Obydwaj Panowie odpowiadali na pytania Radnych z zakresu m.in. przewidzianych form pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składanych po raz pierwszy w tym roku w formie elektronicznej.

W bloku dotyczącym podjęcia uchwał, podczas głosowania podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XL/221/18 Rady Powiatu w Suwałkach zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Uchwała Nr XL/222/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.
3. Uchwała Nr XL/223/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych dotyczących należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
4. Uchwała Nr XL/224/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

5. Uchwała Nr XL/225/18 Rady Powiatu w Suwałkach zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Powiatu przyjęła również „Informację Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2014 – 2022 za I półrocze 2014 roku”.

Na zakończenie obrad Starosta Pan Szczepan Ołdakowski zaprosił wszystkich zgromadzonych na coroczne Święto Plonów, które odbędzie się 2 września 2018 r. w Dowspudzie. 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >