Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

8 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady ostatniej sesji Rady Powiatu w Suwałkach V kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Mackiewicz dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych  oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radni przystąpili do rozpatrywania uchwał.

Uchwały zostały przyjęte  w następujących sprawach:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raczki,
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

Dalszy ciąg sesji upłynął pod znakiem wystąpień i podziękowań, były też kwiaty, pamiątkowe grawertony i wspólne zdjęcia. Głos zabrał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach Pan Jarosław Kowalewski, który złożył na ręce Przewodniczącego Rady Pana Grzegorza Mackiewicza, Starosty Suwalskiego Pana Szczepana Ołdakowskiego oraz Wicestarosty Suwalskiego Pana Witolda Kowalewskiego podziękowania za dotychczasową współpracę i wspieranie WKU w działalności, którą na co dzień prowadzi, czy to podczas kwalifikacji wojskowej, czy podczas promocji obronności i służby wojskowej. Ponadto Przewodniczący Rady otrzymał z rąk Komendanta WKU miniaturę odznaki honorowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.  

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Mackiewicz złożył również serdeczne podziękowania za mijające, owocne cztery lata, które jak ocenił były dla niego bardzo dobrym doświadczeniem. Jak podkreślił, zaszczytem i przyjemnością było dla niego przewodniczyć tak zacnemu gronu jakim jest Rada Powiatu w Suwałkach.

Miłych słów i podziękowań nie szczędził także Pan Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski, dziękując za współpracę Wicestaroście Panu Witoldowi Kowalewskiemu, wszystkim Partnerom powiatu suwalskiego, koleżankom i kolegom z Rady, powiatowym służbom, inspekcjom, strażom, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, pracownikom zatrudnionym w jednostkach i wszystkim tym, którzy współpracowali z Powiatem Suwalskim.

Podziękowania za lata dobrej współpracy złożyli również kończący przygodę Radnego: Pan Zbigniew Mackiewicz oraz Pan Marian Burzyńki.

Na zakończenie Przewodniczący Rady wspólnie ze Starostą Suwalskim wręczyli Radnym pamiątkowe grawertony i zaprosili wszystkich zebranych do zrobienia wspólnego zdjęcia.

Nowo wybrana Rada Powiatu w Suwałkach spotka się na pierwszej sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 14.00.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 26 >