Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Informacja z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach 28 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach V kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Mackiewicz dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych  oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał.

Poniżej prezentujemy uchwały jakie zostały tego dnia podjęte przez radnych:

1. Uchwała Nr XXXVIII/212/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. Uchwała Nr XXXVIII/213/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

3. Uchwała Nr XXXVIII/214/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu.

4. Uchwała Nr XXXVIII/215/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

5. Uchwała Nr XXXVIII/216/18 Rady Powiatu w Suwałkach zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

6. Uchwała Nr XXXVIII/217/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania Dziedzictwo Suwalszczyzny/Suvalkiji - turystyczne bramy pogranicza Polski i Litwy w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2019 – 2020 środków finansowych na realizację tego zadania.

7. Uchwała Nr XXXVIII/218/18 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania mającego na celu poprawę jakości zarządzania publicznego w Starostwie Powiatowym w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2019 – 2020 środków finansowych na realizację tego zadania.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 25 >