Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

8 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach  odbyło się podsumowanie powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu suwalskiego za rok szkolny 2017/2018.

W uroczystości, oprócz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli wychowania fizycznego, udział wzięli: Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Mackiewicz i Radni Powiatu oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS Władysław Renowicki.

Pan Władysław Renowicki Przewodniczący Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS ogłosił wyniki współzawodnictwa sportowego, do którego przystąpiło 14 szkół podstawowych oraz 2 szkoły gimnazjalne.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Raczkach i Gimnazjum w Raczkach:
Dyrektor - Artur Łuniewski, nauczyciele - Andrzej Szeszko, Hanna Wasilewska

Dyrektor - Wiesława Jasionowska, nauczyciele - Agnieszka Bucka i Jolanta Buszko-Skrocka,

II miejsce Szkoła Podstawowa w Przerośli:    

Dyrektor - Sławomir Małachowski, nauczyciel - Ewa Rynkiewicz,

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wiżajnach:

Dyrektor – Mirosława Wierzchowska, nauczyciel – Grażyna Wojczulis.

Starosta Szczepan Ołdakowski z Wicestarostą Witoldem Kowalewskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem Mackiewiczem oraz Przewodniczącym Rady Powiatowej LZS Władysławem Renowickim wręczyli dyrektorom zwycięskich szkół oraz nauczycielom wychowania fizycznego ufundowane przez Starostwo Powiatowe nagrody oraz dyplomy i podziękowania.

Ponadto za miejsca 1-3 szkoły otrzymały dodatkowo puchary ufundowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach.

Starosta Suwalski podziękował dyrektorom za zaangażowanie i wkład pracy w tworzenie warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży a nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w imprezach sportowych.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >