Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

5 marca 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przedmiotem było:
  1. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.
  2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2017 rok.
  3. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy.
  4. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2018 rok.
  5. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2018 roku.
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w 2017 roku.

Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Członkowie PRRP pozytywnie zaopiniowali:

  • proponowany podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2018 rok,
  • proponowane propozycje  organizacji szkoleń  w 2018 roku.
Członkowie PRRP, także pozytywnie zaopiniowali wniosek Zespołu Szkół Nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia Nr 2 w zawodzie mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.  

Pozostałe Aktualności

< Strona z 26 >