Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

6 grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy przedmiotem, którego było:

  1. Omówienie aktualnej  sytuacji na rynku pracy.
  2. Opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2019 rok.
  3. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2019 roku.
  4. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy  pozytywnie zaopiniowali proponowany podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2019 rok oraz propozycje organizacji szkoleń w 2019 roku.

Przychylną opinię uzyskał także wniosek Zespołu Szkół im gen. Ludwika Paca w Dowspudzie w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Technikum od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie technik leśnik.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >