Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Inwestycje Powiatowe - prace na drogach nr 1098B i 1027B oraz budowa mostu w m. Kurianki Drugie.
Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z postępu robót na drogach:
1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 1 km poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych.

oraz 1027B Wiżajny – Smolniki – Sidory

Zostaną zrealizowane prace polegające na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie przepustów i urządzeń bezpieczeństwa w postaci barier.

Obie inwestycje realizowane są przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowane zakończenie robót na obu drogach to połowa września 2019.

5.06.2019 Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki. Termin składania ofert upływa 24.06.2019.

Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 572 479,00 zł. Ministerstwo Finansów przekaże w. w kwotę w lipcu.

Oczekujemy na publikację wstępnej listy rankingowej projektów złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie planowanych jest kolejnych 5 inwestycji drogowych. O wynikach naboru poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >