Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

IV sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku”.
7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” w 2018 roku.
8. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suwalskiego za lata 2016 – 2017”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >