Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
zapraszają gminy do udziału w projekcie
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji elementu procesu planowania,
• wsparcie doradcze dotyczące procesu konsultacji społecznych, zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz w zakresie stosowania technik i narzędzi GIS,
• wsparcie szkoleniowe (cykl szkoleń dla pracowników gmin dotyczący partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych i korzystania z wybranych technik konsultacyjnych, w tym: „Praktyczne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych w gminie”, „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego”, „Zastosowania GIS w procesach planistycznych i konsultacjach dokumentów planistycznych”, „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”),
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,

• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty/item/2-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach-edycja-ii i złożyć osobiście lub prze¬słać na adres Biura projektu (Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok).

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z prowadzoną rekrutacją zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne w Białymstoku (26.02.2019 r.), Łomży (20.02.2019 r.) i Suwałkach.

Szczegóły na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty/item/2-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach-edycja-ii

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >