Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące projektów grantowych

Projekty współfinansowane ze środków EFRROW

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków na dofinansowanie projektów grantowych zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków grantowych w dwóch obszarach: mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz wsparcie sektora organizacji pozarządowych. Na każdy z tych obszarów przeznaczone jest 250 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej operacji w ramach projektu grantowego to 50 000,00 zł przy dofinansowaniu do 95%.

Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania fiszek oraz wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się :

Suwałki 17.10.2018 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Sejny 19.10.2018 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

Początek spotkania – godz. 10:00
Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >