Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy organizacje mogą uzyskać granty nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej realizować swoją misję.

Pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji.

Na dotacje w tym konkursie przeznaczonych zostanie ponad 27 mln zł. Organizacje będą mogły przeznaczyć te środki na realizację działalności statutowej, a także – po raz pierwszy w formie wsparcia instytucjonalnego – na wzmocnienie zasobów, rozumianych jako podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu itp.

Najważniejsze informacje nt. konkursu o dotacje w Priorytecie 1a. PROO:
• termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
• dwuetapowy konkurs dotacyjny – najpierw organizacje składają wnioski wstępne, dopiero później wnioski pełne,
• działania finansowane z PROO mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
• dotacje na okres od 24 do 36 miesięcy,
• minimalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł,
• maksymalna wysokość dotacji wynosi 700 tys. zł,
• wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę,

• rozliczenie – dotacje będą rozliczane prze przez rezultaty (wymagana realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% zadeklarowanego poziomu wskaźników).

PROO został przyjęty przez rząd w sierpniu 2018 roku i jest finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat pochodzących z gier hazardowych. Jeszcze w lutym Narodowy Instytut Wolności uruchomi w ramach PROO otwarte konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych i think-tanków.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Kontakt dla mediów:
Jan Zujewicz
kierownik Biura Komunikacji i Promocji
+48 601 901 214 media@niw.gov.pl

Pozostałe Aktualności

< Strona z 28 >