"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"
Posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2016 roku” oraz „Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego ziemskiego w 2016 roku”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”
4. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017 – 2025.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Finansowej odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017 – 2025.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej odbędzie się 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017 – 2025.
4. Zapoznanie się z „Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2016 roku” oraz „Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego ziemskiego w 2016 roku”.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 22 >