"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"
16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

5. Opracowanie „Sprawozdania z działalności Komisji Finansowej Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.
16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

4. Opracowanie „Sprawozdania z działalności Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.
18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku”.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

6. Opracowanie „Sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 22 >