Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


5 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.

2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2017 rok.

3. Aktualna sytuacja na rynku pracy.

4. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2018 rok.

5. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2018 roku.

6. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art. 59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.).

7. Sprawy różne, wolne wnioski.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 24 >