Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

29 czerwca 2018 r. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyła się promocja książki autorstwa Andrzeja Matusiewicza pt. ”Dwory na Suwalszczyźnie”.

Wydawcami książki są Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

Autorskie dzieło zawiera historię wszystkich majątków ziemskich o powierzchni ponad 50 ha znajdujących się w przeszłości na terenie obecnego powiatu suwalskiego.

Podstawowe ramy czasowe to lata 1807-1944. Książka ponad 500 - stronicowa jest bogato ilustrowana zawiera m.in. plany i mapy dóbr, fotografie ludzi i budynków.

W związku z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości w książce  przedstawiono udział ziemiaństwa powiatu suwalskiego w odzyskaniu niepodległości podczas powstania listopadowego, styczniowego, wojny 1914-1918 roku oraz walkach w latach 1919-1920.

Wydanie publikacji pt. „Dwory na Suwalszczyźnie” wymagało zaangażowania, współpracy i życzliwości wielu podmiotów. Aprobata oraz wsparcie finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa – sponsor strategiczny, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wójtów Gmin z terenu powiatu suwalskiego były istotnym wkładem w realizację  tego dzieła.

W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli: Grzegorz Mackiewicz Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku, Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta  Suwalski Witold Kowalewski, Artur Łuniewski i Stefan Biłda  radni Powiatu Suwalskiego oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski.

Podczas promocji przedstawiciele Powiatu Suwalskiego wręczyli p. Andrzejowi Matusiewiczowi, Gerardowi Dowkontt, Annie Modelskiej, Annie Romiszewskiej,  Archiwum Państwowemu w Suwałkach oraz Litewskiemu Państwowemu Archiwum Historycznemu w Wilnie honorowe medale im. hrabiego Ludwika Michała Paca, za pomoc w upowszechnianiu wiedzy o przeszłości Powiatu Suwalskiego.

Wyrażamy wdzięczność autorowi książki p. Andrzejowi Matusiewiczowi za duży wkład pracy w upowszechnianie i rozległe dokumentowanie wiedzy o historii Ziemi Suwalskiej, które przysłużą się zachowaniu naszego dziedzictwa historycznego.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 25 >