""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
23 marca 2020 r. rozpoczną się wspomagane komputerowo ćwiczenia Brama-20 na przesmyku suwalskim. W ramach przygotowania do ćwiczenia przez dwa dni (4 - 6 lutego), przedstawiciele zespołu autorskiego pod kierunkiem dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk. dr. hab. inż. Przemysława Paździorka, przeprowadzili rekonesans w rejonie ćwiczenia Brama-20. W jego ramach zorganizowano spotkania robocze z przedstawicielami służb mundurowych, władz rządowych oraz samorządowych. W trakcie spotkania roboczego z Witoldem Kowalewskim Starostą Suwalskim uszczegółowiono sprawy realizacji wybranych celów szkoleniowych na Suwalszczyźnie z udziałem władz Powiatu.

Ćwiczenie pk. BRAMA-20 realizowane będzie przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Ćwiczenie ukierunkowane jest na doskonalenie indywidualnych umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia poziomu taktycznego.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >