Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Wigierski Park Narodowy zapraszają na spotkanie turystyczne inaugurujące obchody 30-lecia Wigierskiego Parku Narodowego, połączone z otwarciem wystawy „Top Ziemi Suwalskiej”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 (piątek) w Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku (sala konferencyjna na piętrze). W załączeniu szczegółowy program wydarzenia.

Planowany program spotkania*:
11:00 Powitanie uczestników i otwarcie wystawy fotograficznej „Top Ziemi Suwalskiej”
11:15 30 lat Wigierskiego Parku Narodowego – historia, teraźniejszość i najbliższa przyszłość…
11:45 Krótkie podsumowanie sezonu turystycznego ‘2018 i nowa infrastruktura turystyczna w Wigierskim Parku Narodowym
12:00 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka": nowe możliwości finansowe wsparcia rozwoju MŚP branży turystycznej i okołoturystycznej (Pożyczki na Rozwój Turystyki); Marzena Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Instrumentów Finansowych
– poniżej więcej informacji
12:30 – 14:30 Pożyczki na Rozwój Turystyki - konsultacje indywidualne wg zgłoszeń; Marzena Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na udzielenie indywidualnych konsultacji dot. pożyczek turystycznych uprzejmie prosimy o mailowe: sot@suwalszczyzna.eu zgłoszenie zainteresowania konsultacjami do 4 kwietnia do g.14:00. Członkom i partnerom Suwalskiej Organizacji Turystycznej gwarantujemy pierwszeństwo w dostępie do konsultacji
12:30 Organizacja imprez turystycznych w świetle zmian w ustawie o usługach turystycznych (wykład oraz blok pytań i odpowiedzi); Małgorzata Luto, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Wycieczka szkolna, rajd rowerowy, spływ kajakowy i inne wydarzenia turystyczne – czy mam prawo je zorganizować, czy mogę pobrać opłatę za udział? Organizacja imprez turystycznych po zmianach z 2018 roku w ustawie o usługach turystycznych.
13:30 Kalendarium obchodów 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach
13:45 Interaktywna mapa "Cztery Oblicza Suwalszczyzny”
To propozycja interaktywnej mapy zawierającej rozwiązania z technologii VR (wirtualna rzeczywistość), prowadzącej użytkownika po Suwalszczyźnie i wskazującej najciekawsze, charakterystyczne miejsca. Technologia VR pozwala korzystającemu z mapy przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi miejscami dając wrażenie przebywania w tych miejscach, daje też możliwość zapoznania się z unikalnością tego miejsca poprzez dostęp do opisów i dodatkowych materiałów, w tym archiwalnych. Mapa będzie zawierała materiały fotograficzne sferyczne o parametrach innowacyjnych na skalę europejską.
14:00 Podsumowanie działań w 2018 roku i plany działań na 2019 przez Suwalską Organizację Turystyczną;
14:15 zamknięcie spotkania, zwiedzenie wystawy
14:30 drobny poczęstunek

* program może uleć modyfikacji – prosimy śledzić informacje na stronie internetowej i profilu fb Suwalskiej OT i WPN

Prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu: tel. 87 5632568 lub turystyka@wigry.org.pl

Pożyczki na Rozwój Turystyki
Celem wsparcie udzielanego MŚP (w tym mikro przedsiębiorcom) jest poszerzenie oferty, podniesienie jakości produktów i usług lub wydłużenie sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Obszary wsparcia to:
•    Obiekty noclegowe i gastronomiczne;
•    Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki;
•    Transport turystyczny;
•    Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
•    Ekologiczne produkty;
•    Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
•    Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
•    Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
Dodatkowo możliwe jest finansowanie jako element ww. inwestycji:
•    tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka;
•    pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą;
•    pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dodatkowe preferencje (niższe oprocentowanie i brak wkładu własnego) dla:
1.    Obiektów posiadających status MPR (Miejsca Przyjaznego Rowerzystom) w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
2.    MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).
To prostsze i szybsze niż dotacja!

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >