Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie początku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie początku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Suwałkach o projekcie budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >