Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie Komisji Finansowej, odbędzie się 17 października 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany statutu Powiatu Suwalskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Raczki.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, odbędzie się 17 października 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany statutu Powiatu Suwalskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Raczki.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się 17 października 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.
3. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2017/2018”.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2017/2018”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany statutu Powiatu Suwalskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >