Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

W najbliższych tygodniach Zarząd Powiatu Suwalskiego podpisze umowę na dofinansowanie termomodernizacji Domu Dziecka w Pawłówce, która uzyskała wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 11 czerwca 2019 zatwierdził listę projektów objętych dofinansowaniem, pośród których znalazła się również nasza inwestycja.

Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce jest gruntowną termomodernizacją, której celem jest zarówno poprawa efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, jak również zwiększenie komfortu użytkowników, co w przypadku tego typu obiektów jest dla Zarządu Powiatu priorytetowym czynnikiem.

Termomodernizacja Domu Dziecka będzie polegała na ociepleniu ścian zewnętrznych, piwnicznych i poddasza, ociepleniu stropodachu oraz wymianie okien i drzwi. W pełni przebudowany zostanie system grzewczy. Obecne ogrzewanie olejowe zostanie zastąpione pompą ciepła. Zmodernizowana będzie też instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia. Konwencjonalne źródła światła zostaną zastąpione energooszczędnymi świetlówkami LED. Efekt ekologiczny i ekonomiczny zapewni montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej, która zasilać będzie zarówno pompę ciepła jak też oświetlenie wewnętrzne.

Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 2 156 686,38 zł, z czego 1 831 092,41 zł stanowić będzie dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Roboty budowlane przewidywane są do realizacji w 2020 roku. Procedury przetargowe ruszą najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >