Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Każdemu kto był nad rzeką Rospudą znany jest problem barszczu Sosnowskiego. Stanowisko tej groźnej, inwazyjnej rośliny  zlokalizowane w dolinie Rospudy, w gminie Raczki ma wielkość ok. 25 ha. Stanowi to poważne zagrożenie dla przyrody całej doliny w granicach obszaru Natura 2000 "Ostoja Augustowska", ale przede wszystkim jest to realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest inicjatorem kompleksowego usuwania barszczu Sosnowskiego w dolinie Rospudy i od kilku lat stara się pozyskać dofinansowanie na ten cel m.in. z programu Life+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i in. (wartość przedsięwzięcie to ponad 1 mln złotych). Aktualnie brakuje jednak możliwości uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, dlatego też Zarząd Powiatu w trosce o bezpieczeństwo ludzi zdecydował się podjąć doraźne działania na swoich działkach w Dowspudzie. Działaniami objęty został obszar o powierzchni ok. 3 ha i są to miejsca najczęściej odwiedzane przez ludzi, czyli bezpośrednio nad Rospudą i w drodze nad rzekę. Do współpracy zaproszona została Gmina Raczki, której nieruchomości także zainfekowane barszczem Sosnowskiego, dodano do zakresu prac usuwania tej toksycznej rośliny.  

Walka z barszczami kaukaskimi to działania wieloletnie, dlatego też umowa z wykonawcą została podpisana na trzy sezony wegetacyjne i będzie realizowana do jesieni 2019 r. Rocznie na ten cel przeznaczona będzie kwota 23,3 tys. zł z czego 75% pokrywa samorząd Powiatu Suwalskiego a 25% Gmina Raczki.

Warto zaznaczyć iż pomimo, że umowny zakres prac to przede wszystkim trzykrotne koszenie, to Wykonawca w porozumieniu z samorządem wprowadził dodatkowe działania eliminacyjne.  Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert sp. z o.o. realizuje autorskie metody mechanicznego usuwania roślin do korzeni, mające na celu trwałe usunięcie barszczu z terenu objętego działaniami. Z uwagi na fakt, że tereny nad Rospudą są obszarem chronionym i bezpośrednio sąsiadują z wodą, nie ma możliwości użycia środków chemicznych. „Tym bardziej liczymy, że wielopłaszczyznowe, eksperymentalne działania Wykonawcy przyniosą skutek i będzie można je powielić w przyszłości na pozostałych terenach Suwalszczyzny” – podsumował starosta suwalski Szczepan Ołdakowski.


Fot. Izabela Milewska, Ecoexpert sp. z o.o.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 20 >