""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 18 grudnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna do prowadzonej działalności. Zakład od kilku lat starał się o środki na wymianę oczyszczalni, która stała się niewydolna w związku z rozwojem prowadzonej działalności usługowej.

Zakup oczyszczalni ścieków sfinansowany został ze środków  PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podlaskiego w wysokości 182.700 złotych, pozyskano również środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie  50.000 zł. Wkład własny wyniósł 89.113,05 zł.

Oczyszczalnia obsługiwać będzie Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków w Lipniaku

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >