"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"

Starosta Suwalski informuje, iż stowarzyszenia zwykłe mające siedzibę na terenie powiatu suwalskiego i wpisane do ewidencji stowarzyszeń przed dniem 20 maja 2016 roku, są zobowiązane dostosować swoje regulaminy do przepisów zmienionej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i złożyć ponownie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Suwalskiego.

Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji w terminie do 20 maja 2018 roku skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 22 >