Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

XLII sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:  
 1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raczki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
 11.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >