Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Wystartowała dwudziesta druga edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 9 stycznia można no-minować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, oto-czenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po global-ny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 6 lutego 2019 r. Laurea-tów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" od 22 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady. W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest znakiem firmowym. Dzięki temu zyskują w oczach klientów, partnerów, szeroko pojętej opinii publicznej. W obliczu ogromnej konkurencji i walki o każdego klienta, warto, aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, dobre i dobroczynne.

Nie wszyscy konsumenci oczekują, że firmy będą troszczyć się o społeczną odpowie-dzialność, jednak te, o których konsument może powiedzieć „dobroczyńca”, wyróżniają się na rynku i zyskują wiele atutów nie do przecenienia w dzisiejszych czasach - mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od 9 stycznia do 6 lutego będzie można nominować firmy i fundacje korporacyjne do tytułu "Dobroczyńca Roku 2019”. Od tego roku firmy mogą być nominowane wyłączenie przez organizacje pozarządowe.

Wnioski można składać w kategoriach:
• Edukacja,
• Ekologia,
• Rozwój Lokalny,
• Zdrowie,
• Pomoc Społeczna,
• Sport,

• Fundacja Korporacyjna.

Nowością w tegorocznej edycji jest również fakt, że wszystkich kategoriach laureatów wybierze Kapituła. By ułatwić jej to zadanie, firmy, które przejdą pozytywnie weryfikację ekspertów zostaną poproszone o przesłanie krótkiego filmiku opowiadającego o prowadzonym przez nie projekcie.
W bieżącej edycji chcemy kontynuować odwołanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Siedemnaście wzajemnie przenikających się i uzupełniających postulatów, uzgodnionych przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji to plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie.

Organizatorzy Konkursu Dobroczyńca Roku chcą nagradzać te firmy, które uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju w swoich działaniach.

Dlaczego warto się zgłosić do Konkursu?

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowie-dzialność. Finaliści Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaanga-żowania biznesu: prowadzą wolontariat pracowniczy, programy stypendialne i grantowe, redukują nega-tywny wpływ na środowisko, wspierają rozwój lokalny i itp.

Nagradzane firmy i fundacje korporacyjne charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wy-łącznie do przekazywania środków finansowych.

Co ważne, marka „Dobroczyńca Roku” to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że firma wymaga od siebie więcej, że będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

Szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto propagować – pokazywać i nagradzać. Aby ci, któ-rzy w imię filantropii i odpowiedzialności pomagają organizacjom rozwiązywać problemy społeczne, nie czuli się osamotnieni, a ci, którzy mają zamiar podjąć się takiego dzieła, poznali przykłady godne naśla-dowania.

Tak pojawił się pomysł organizacji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. I potrzeba pokazywania dobra nie przemija, co cieszy.

Co roku do Konkursu są zgłaszane wspaniałe przykłady współpracy przed-siębiorców i społeczników.- mówi Paweł Łukasiak.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkur-su czuwa audytor - firma EY.

Kontakt:
Weronika Chrapońska - Chmielewska - PR
w.chraponska@filantropia.org.pl

tel. +4822 622 01 22

Emilia Dmochowska - koordynator konkursu
e.dmochowska@filantropia.org.pl

tel. +4822 622 01 22

www.dobroczyncaroku.pl
Facebook

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >