Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
XXV sesja Rady Powiatu w Suwałkach obędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

Proponowany porządek obrad:  
 1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2016 rok”.
 8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2016 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
 9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2016 r”.
 10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za 2016 r”.
 11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2016”.
 12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim na rok 2018”.
 13. Zapoznanie się z „Corocznym sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016”.
 14. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 w roku sprawozdawczym 2016”.
 15. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
 16.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17.  Zamknięcie obrad.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 19 >