""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


W dniu 10 listopada br. dokonano odbioru technicznego przebudowanych dróg powiatowych w Płocicznie i Gawrych Rudzie. W ramach przebudowy wykonano jezdnię o szerokości 7 metrów z betonu asfaltowego o długości 1430 metrów wraz ze zjazdami do posesji.

Wybudowano chodniki wzdłuż jezdni o długości 1870 m oraz wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1385 m. W ramach modernizacji dróg powstało 46 miejsc parkingowych w okolicach kościoła w Gawrych Rudzie. Drogi zostały wyposażone w kanalizację deszczową celem odprowadzenia wód opadowych.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wybudowano 2 przejścia wyniesione oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa dróg przyczyniła się do podniesienia standardu technicznego, poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu oraz wpłynęło na estetykę miejscowości.

Na przebudowę dróg Powiat Suwalski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.597.911,59 zł oraz dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 380.110,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3.295.868,10 zł.

W kosztach przebudowy drogi uczestniczyła Gmina Suwałki wnosząc wkład finansowy w wysokości 1.318.348,00 zł.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 41 >