Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Czy wiesz, że możesz załatwiać wybrane sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu? Wystarczy, że złożysz wniosek o profil zaufany, jednorazowo stawisz się w punkcie potwierdzania profilu i będziesz mógł korzystać z usług dostępnych na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) lub CU (Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia) - elektronicznych platform służących do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.

Do wysłania pism urzędowych nie jest potrzebny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą płatnego kwalifikowanego certyfikatu), a jedynie uzyskanie profilu zaufanego. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w systemach elektronicznej administracji. Założenie profilu zaufanego jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem załatwiania spraw urzędowych.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

1. Wejść na stronę http://epuap.gov.pl i założyć konto.
2. Zalogować się na konto i wysłać wniosek o wydanie profilu zaufanego (drogą elektroniczną).

3. Udać się do wybranego Punktu Potwierdzającego, aby potwierdzić swoją tożsamość (w terminie do 14 dni od wysłania wniosku o wydanie profilu). Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Tutaj potwierdzisz Profil Zaufany:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 20

Urząd Skarbowy w Suwałkach
ul. 1 Maja 2A

16-400 Suwałki

ZUS Inspektorat w Suwałkach
ul. 1 Maja 33

16-400 Suwałki

Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę, która składa podpis na podstawie zestawu informacji zawartych w profilu zaufanym. Informacje zawarte w profilu zaufanym są w wiarygodny sposób potwierdzane przez Punkt potwierdzający, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie:

http://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf

W celu dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Suwałkach dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia.

W celu wysłania pisma przez ePUAP, należy:

1. Wejść na stronę: epuap.gov.pl i założyć konto
2. Zalogować się na konto
3. Wybrać rodzaj sprawy
4. W polu Ustaw / zmień adresata wpisać: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
5. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat
6. Wypełnić pismo (formularz elektroniczny), jeżeli to konieczne dołączamy załączniki.
7. Podpisać pismo, stosując jedną z możliwości
1. profil zaufany
2. podpis elektroniczny

8. Wysyłać pismo.

W celu wysłania pisma przez CU, należy:

1. Wejść na stronę cu.wrotapodlasia.pl i założyć konto
2. Zalogować się na konto
3. Wyszukać odpowiednią usługę, następnie wybrać jednostkę do której wysyłamy pismo Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
4. Wypełnić pismo (formularz elektroniczny), jeżeli to konieczne dołączamy załączniki.
5. Podpisać pismo, stosując jedną z możliwości
a. profil zaufany
b. podpis elektroniczny

6. Wysyłać pismo.

Regulamin korzystania z usług Cyfrowego Urzędu przez Interesantów dostępny jest na stronie:

http://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/Cms/Regulamin

Dostępne platformy internetowe poprowadzą Państwa krok po kroku przez wypełnianie formularzy, a następnie za jej pośrednictwem wyślecie Państwo wypełniony wniosek do właściwego urzędu. Nie muszą się Państwo martwić czy przesłany drogą elektroniczną formularz wniosku dotarł do urzędu - program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji lub wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony poprawnie dokument pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, warto zapoznać się z opisem usług, aby dowiedzieć się czy daną kwestię można załatwić częściowo, czy całkowicie drogą elektroniczną.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 19 >