Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Komisji.

3. Ocena inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w roku 2015.

4. Ocena wykonywania zadań powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w zakresie zasad dofinansowywania rodzajów świadczeń z pomocy społecznej w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz trybu ich udzielania.

5. Opracowanie sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 25 >