Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW.

W związku z trwającym naborem wniosków za pośrednictwem Suwalsko - Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania:

nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, oraz nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LGD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę obecności* w trakcie spotkania.
Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków, (biznesplanu)
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 (wtorek) o godzinie 9:00 w siedzibie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45; 16-400 Suwałki.

W pierwszej kolejności zostanie omówiony nabór VI/EFRR/2018 (przewidywany czas około 30 min), następnie III/EFRROW/2018 i IV/EFRROW/2018 o godzinie 13:00 w siedzibie Gminy Sejny ul. Jerzego Grodzieńskiego 1; 16-500 Sejny.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 25 >