"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"
18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Suwałkach w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku”.

8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Finansowej Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu w Suwałkach w 2017 roku”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Mackiewicz

Pozostałe Aktualności

< Strona z 22 >