Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Suwałkach w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania Dziedzictwo Suwalszczyzny/Suvalkiji - turystyczne bramy pogranicza Polski i Litwy w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2019 – 2020 środków finansowych na realizację tego zadania.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania mającego na celu poprawę jakości zarządzania publicznego w Starostwie Powiatowym w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2019 – 2020 środków finansowych na realizację tego zadania.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 26 >