""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 45/22, na poprawienie warunków jej zagospodarowania:

-  nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona nr geod. 93/18 o pow. 0,0333 ha, położona w obrębie Dowspuda gmina Raczki. Kształt nieruchomości regularny, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza zakładu rolnego.

Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Kw SU1S/00044445/4.

Na nieruchomości znajdują się następujące nakłady: budynek obsługi magazynu paliw, zbiorniki podziemne na paliwo płynne, fundamenty po budynku magazynowym. Ze względu na zły stan techniczny obiekty kwalifikuje się do likwidacji.

Zbywana działka gruntu nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena zbywanej nieruchomości wynosi 10.300 zł -zw. z vat. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.).

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a także zamieszcza sie na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego (www.powiat.suwalski.pl). Informację o zamieszczeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat suwalski.

Wyznacza się 6-tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147z późn.zm ).

Starosta
/-/ Szczepan Ołdakowski

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty