""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalskie zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie i gminie  Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej jako działka nr geod. 222/10 o pow. 1,2566 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00020488/3, stanowiącą własność Dąbrowskiego Adama s. Wacława i Wandy (nie żyje).

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty