"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 20 lipca 2017 roku
dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany

Pan Tomasz Pietranis, zam. 16-400 Suwałki

Uzasadnienie:

Pan Tomasz Pietranis spełnił wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydant wykazał się dobrą znajomością przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.                     


WICESTAROSTA

 /-/ Witold Kowalewski


Pozostałe Konkursy