Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 20 lipca 2018 roku
dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
na stanowisko pracy: ds. baz danych oraz informatyzacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) informuję, iż nabór na stanowisko: ds. baz danych oraz informatyzacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymogi niezbędne, jednakże wykazała się zbyt słabą znajomością zagadnień pozwalających na wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku.


WICESTAROSTA
/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy