Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2018 roku


dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
na stanowisko pracy: ds. baz danych oraz informatyzacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Malinowski, zam. 16-412 Suwałki


Uzasadnienie:

Pan Tomasz Malinowski  spełnił wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydat wykazał się dobrą znajomością przepisów:  ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeń: w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


STAROSTA
/-/ Szczepan Ołdakowski

 

Pozostałe Konkursy