Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2017 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru

w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko:

ds. rejestracji pojazdów

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)  informuję, iż do zatrudnienia na w/w  stanowisko została wybrana

Aneta Beata Stankiewicz-Lauryn, zam. 16-407 Wiżajny

Uzasadnienie:

Pani Aneta Beata Stankiewicz - Lauryn spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte  w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym  oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.

STAROSTA

/-/ Szczepan OłdakowskiPozostałe Konkursy