Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 6 lutego 2019 roku
dotycząca przeprowadzonego konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, z późn.zm.) oraz stosownie do art. 9 ust. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.), w porozumieniu z Prezydentem Miasta Suwałk informuję,  iż do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany
Pan Kamil Czarniawski, zam. 16-400 Suwałki
Uzasadnienie:
Pan Kamil Czarniawski  spełnił wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu  o konkursie  na w/w stanowisko.

Kandydat przedłożył i omówił koncepcję funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz wykazał się dobrą znajomością przepisów: ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych,  o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie powiatowym.

STAROSTA
/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy