Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
INFORMACJA STAROSTY SUWALSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2017 roku
dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
na stanowisko pracy:
ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana
Pani Wioleta Orłowska, zam. 16-407 Wiżajny
Uzasadnienie:
Pani Wioleta Orłowska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

STAROSTA
/-/ Szczepan OłdakowskiPozostałe Konkursy