Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego pn.„Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2017 roku”.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2i ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego pn.„Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2017 roku”.

1. Wybrana została oferta:

Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

2. Na realizację zadania publicznego przyznaje się środki finansowe w wysokości 26.000,00 zł.

3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach;
3) na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego.

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy