Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Suwałki, dnia 12 marca 2018 r.


STAROSTA SUWALSKI
     ul. Świerkowa 60
    16 - 400 Suwałki

ORG.032.1.2018


Informacja o unieważnieniu postępowania


Starosta Suwalski informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.


S T A R O S T A

Szczepan OłdakowskiPozostałe Zamówienia